آمپیلی میکرولب با چهار عدد باند پایه باند ...


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

 

قیمت:

شماره موبایل:

آمپیلی میکرولب با کیفیت صدای عالی با چهار عدد باند فلش میخوره به گوشی هم وصل میشه هر کی خواست درخدمتم