اجاره اداری تجاری و مطب


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

اگهی دهنده:

متراژ:
تعداد اتاق:

سال ساخت:

ودیعه:
اجاره:

شماره موبایل:

اجاره اداری تجاری و مطب برای پزشکان عمومی و متخصص