اجاره باند.نور.صندلی.و…….و


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

اکوپوررضا

خوانندگان .مداحان اهل بیت.نوازندگان.باکادری مجرب


اجاره انواع سیستم صوتی.

اجاره انواع نور

اجاره انواع صندلی
و....و.....


آدرس اهواز؛فلکه زندان کارون روبروی کارواش حمایتمدیریت محمدپوررضا منجزی