اجاره مینی بیل مکانیکی به همراه پیکور


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

اجاره مینی بیل مکانیکی به همراه پیکور وپاکت ۴۰ ۶۰سانتی متری جهت کلیه امور ساختمانی
به صورتی شیفتی و ماهیانه
درتهران وحومه