انژکتورشوی ۶سیلندر


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

سخنگو_هوشمنداتصال به انژکتور_استپر
Lcd دار
تست اهمی انژکتور
تخلیه برقی
منوی چندزبان
قابلیت اپدیت
و...