ترازو محک نونو


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

ترازو محک وصل به کارت خوان به کامپیوتر به کشو پول به سه مشتری هم زمان جواب میده کلا صد کیلو بار نکشیده لطفا پیام بدید ممنون