تعدادی بز محلی


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

 

قیمت:

شماره موبایل:

تعدادی بز محلی برای فروش یا معاوضه با ماشین موقعیت بندر لنگه میباشد مشتری واقعی با شماره ۰۹۲۲۹۳۳۲۱۲۴تماس بگیرد