توری بندم یارابیتس بندهستم درخدمتم..


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

سلام رابیتس یا توری بندهستم ..میلگردکشی شاسی کشی ورابیتس انجام میدم کامل متری ۴۰تومن سقف زیرشیروانی کامل انجام میدم متری ۴۰تومن.ـدرخدمتم..یاعلی..برزگرم