دستگاه مخمل پاش الکتروسیس مخزن دار


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

دستگاه مخمل پاش الکتروسیس///مخزن دار وبدون مخزن
دستگاه مخمل پاش صنعتی**نیمه صنعتی**خانگی
۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳