زمین کشاورزی ب مساحت ۲ هکتار


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

شماره موبایل:

زمین کشاورزی ب مساحت ۲ هکتار در گرگان خط گرگان کردکو روستای چالکی پشت خزر گل از فاصله تا جاده ۱۰۰ متر زمین کاملا صاف و ی دست دو طرفش فنس کشیده شده از کنار زمین برق میگذرد