شال و روسری


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

تعداد ۲۵۰ عدد شال و روسری به علت تغییر شغل به فروش می رسد در طرح ها و رنگهای مختلف به علت شیوع ویروس کرونا فروش حضوری نداریم لطفاً فقط پیام دهید