ظرفشویی ۱۴ نفره


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

ظرفشویی های الجی و بوش
۱۴ نفره با ۱۶۸ پارچه
سبزی شور میوه شور

فول اپشن لطفا تماس بگیرید