فروش زمین ساحلی هکتاری سندار از سرخ بود ...


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:
اگهی دهنده:

شماره موبایل:

فروش زمین هکتاری از سرخ رود تا فرح آباد ساری
فعلی
۰۹۱۱۱۱۸۷۵۲۳