فروش سیمکارت همراه اول اعتباری


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

نوع سیم کارت


 

قیمت:

شماره موبایل:

باسلام فروش دوعدد سیمکارت همراه اول اعتباری خشک بنام فعال کارنکرده بدون زنگخور میباشد ۰۹۱۹۸۴۵۴۵۱۷قیمت ۵میلیون ۰۹۱۸۲۴۱۴۱۹۵ قیمت ۵میلیون هزینه بنام پای خریدارمیباشدن فروشنده تخفیف نداره ۰۹۹۰۳۴۱۴۱۰۰اعتباری رندخشک قیمت ده میلیون ۰۹۹۰۵۹۳۱۳۵۴اعتباری خشک تاریخ تولدقیمت دومیلیون مقطوع میباشد ۰۹۱۱۷۴۴۳۰۶۰،۰۹۱۱۷۴۲۴۰۶۰جفت اعتباری ۵میلیون ۰۹۱۱۷۴۶۱۳۶۱،۰۹۱۱۵۹۴۱۳۷۳تاریخ تولدی قیمت توافقی ۰۹۱۱۷۴۷۵۱۲۵،۰۹۱۴۲۹۲۵۱۲۵جفت قیمت توافقی ۰۹۱۶۵۸۵۳۰۰۷،۰۹۱۶۵۸۵۳۰۰۸جفت قیمت توافقی ۰۰۹۱۱۵۹۰۰۹۱۲،۰۹۱۱۵۹۰۰۹۱۳جفت اعتباری قیمت ۵میلیون مقطوع میباشد ۰۹۱۹۲۲۹۱۹۱۷اعتباری کد۲تهران قیمت ۵میلیون مقطوع میباشد ۰۹۱۵۲۸۳۸۱۹۱،۰۹۱۵۲۳۱۲۸۳۸جفت اعتباری قیمت ۵میلیون ۰۹۹۱۶۰۱۴۰۰۱-۰۹۹۱۶۰۱۳۰۰۱ اعتباری جفت ۵میلیون شماره تماس هماهنگی وخرید ۰۹۹۱۱۳۸۶۹۸۵،۰۹۳۷۶۵۹۶۹۸۵ محمدی سیم