فروش فوری


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

شماره موبایل:

یک دست خانه مسکونی واقع در نقده روستای راهدانه به متراژ ۸۰۰متر پول لازم و فروش فوری۰۹۳۹۳۵۷۷۲۱۸