1. نیازمندی ها هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوا و مشخصات ویلای داده شده را بر عهده نمی گیرد و هر گونه اختلاف بین مالک و اجاره کننده باید با سازش طرفین و یا پیگیری از طریق مراجع قانونی حل گردد.
 2. لغو رزرو توسط اجاره کننده بعد از مراحل پرداخت وجه ،شامل جریمه لغو رزرو بوده که این قوانین در بخش لغو رزرو تشریح شده اند.
 3. نیازمندی ها هیچ گونه مسولیتی در قبال رزرو هایی که با تماس تلفنی صورت گرفته باشد و هزینه پیش پرداخت در داخل سایت پرداخت نشده باشد را بر عهده نمی گیرد.
 4. در صورتی که مالک محتوای دروغین در سایت درج کرده باشد و یا ملک مورد نظر مشخصات و امکانات معرفی شده را نداشته باشد ،اجاره کننده می تواند نسبت به برگشت هزینه از طریق مالک اقدام کند.
 5. در صورتی که مکانی را توسط نیازمندی ها اجاره کرده باشید و مالک ملک نسبت به واگذاری مکان همکاری نکند ،نیازمندی ها متعهد می شود که نزدیک ترین مکان مشابه را برای شما فراهم کند .در این حالت تمام ضرر و زیان ناشی از این اقدام بر عهده اجاره دهنده می باشد.
 6. تامین امنیت و یا بیمه مکان اجاره شده بر عهده نیازمندی ها نمی باشد.

قوانین لغو رزرو

 1. لغو رزرو دارای جریمه می باشد و هیچ گونه شرایط استثنایی برای آن وجود ندارد .اگر مالک به هر دلیلی نسبت به ارائه اطلاعات درست و یا مکان مورد اجاره خلاف واقع عمل نماید ،مطابق با بند ۵ و ۴ بخش نخست همین صفحه اقدامات لازم را انجام دهید.
 2. در هر صورت از لغو رزرو ،مبلغی به عنوان جریمه لغو از وجه پرداختی شما کسر و مابقی مبلغ به حساب شما واریز خواهد شد .ده درصد از مبلغ کل رزرو (و نه ۱۰ درصد از مبلغ جریمه لغو) ،پورسانت نیازمندی ها بوده و مابقی مبلغ نیز به عنوان ضرر ناشی از لغو رزرو در اختیار اجاره دهنده ملک قرار می گیرد.
 3. اگر رضایت مندی اجاره دهنده ملک را به دست آورید به میزانی که ایشان تمایل داشته باشند می توانند جریمه لغو را به شما تخفیف دهند .در این حالت پورسانت نیازمندی ها قبلا کسر شده است و مابقی مبلغ به حساب مالک واریز شده است.
 4. نیازمندی ها هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم واریز وجه توسط مالک اقامت گاه به حساب اجاره کننده ،مربوط به رزرو لغو شده را بر عهده نمی گیرد.
 5. برای رزرو هایی که در روز های عادی انجام می شوند و تنها ۱۲ ساعت تا زمان شروع اجاره زمان باقی مانده است ،برگشت هزینه به صورت تفاهمی بین مالک و اجاره کننده صورت می گیرد .مالک این اجازه را دارد که کل مبلغ دریافتی از نیازمندی ها را به عنوان ضرر وارده دریافت کرده و مبلغی را برنگرداند.
 6. برای رزرو هایی که در روز های عادی انجام می شوند و بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت زمان باقی مانده است ،۴۰ درصد از مبلغ کل اجاره به عنوان جریمه لغو کسر می گردد.
 7. برای رزرو هایی که در روز های عادی انجام شده اند و لغو رزرو در زمان بیشتر از یک روز از شروع رزرو انجام شده است ،۲۰ درصد از مبلغ کل اجاره به عنوان جریمه دیرکرد کسر می گردد.
 8. برای رزروهای آخر هفته (روز های پنج شنبه و جمعه) در حالتی که کمتر از دو روز به شروع رزرو باقی مانده است ،هزینه ای برگشت داده نخواهد شد.
 9. برای رزروهای آخر هفته (روز های پنج شنبه و جمعه) که بیشتر از دو روز به شروع رزرو باقی مانده است ،۵۰ درصد از مبلغ کل اجاره به عنوان جریمه دیرکرد کسر می گردد.
 10. برای رزروهایی که در ایام تعطیل انجام می شوند و بیشتر از ۳ روز به شروع رزرو باقی مانده است ،۵۰ درصد از مبلغ اجاره کل به عنوان جریمه دیرکرد کسر می گردد.
 11. برای رزروهایی که در ایام تعطیل انجام می شوند و کمتر از ۳ روز به شروع رزرو باقی مانده است ،۱۰۰ درصد از مبلغ اجاره کل به عنوان جریمه دیرکرد کسر می گردد.