مشارکت ساخت کارخانه


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:
اگهی دهنده:

شماره موبایل:

زمینی با داراییه مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی از اداره کشاورزی و پروانه ساخته کارخانه ی تولیدی ظروف چینی و شیشه ای و ظروف اشپزخانه و لعاب ازبخشداریه لالجین نیاز به شراکت برای ساخت و تولید داریم
و زمین دارای مجوزه چاه از عمور اب است