موتورزمردکویر۱۲۵ صفر۱۴۰۰


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

اگهی دهنده:

قیمت:

شماره موبایل:

موتورزیرقیمت بازاروسایت زدم چون میخوام بفرشم ۸۰۰بیمه کردم مدارک آماده کارت سوخت داره هم هندلی هم استارتی انژکتوره کارکردش هم صفره برای خودم بابیمه۲۹دراومدهاصلاازش استفاده نکردم