واکسن کرونا


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

واکسن کرونا در چند مدل ارائه میگردد.
نسخه چینی که با نام سینوفارم واکسن کرونا است.
نسخه روسی که با نام واکسن اسپوتنیک است.
نسخه آمریکایی فایزر و مدرنا و همچنین نسخه بریتانیایی واکسن کرونا با نام آسترازنکا است.
تمام واکسن های کرونا باید در دو دوز و در دو نوبت تزریق گردد.
ثبت نام واکسن کرونا بالای ۶۰ سال
ثبت نام واکسن کرونا سامانه سیب
برای کسب اطلاعات بیشترذ و کامل تر در ارتباط با واکسن کرونا، تزریق واکسن کرونا و یا خرید واکسن کرونا به لینک زیر مراجعه کنید.