پشتی نمدی دست ساز


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

پشتی نمدی دست ساز
با پارچه نخی درست شده وبا نمد طرح داده
شده رنگ پارچه به دلخواه شما ابعاد۳۰در۳۰