کسانی که زیر تلویزیونی ندارند


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

 

قیمت:

شماره موبایل:

تازه عروس و داماد های عزیز که به هر دلیل همراه جهیزیه شون زیر تلویزیونی ندارن چت دیوار پیام بدید