کود کرمه میل ورم فوق العاده قوی برای کلیه ...


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

کرمه میل ورم جهت تغذیه ابزیان، پرندگان ، از قبیل مرغ، جوجه، بل بل قناری و..... دارایه ویتامینه بالا