گیتار نو نو مارک pao chia


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

قیمت:

شماره موبایل:

گیتار نو نو سالم
رنگ خاص
سیم ها نرم نرم
بشرط
ارسال بتمام نقاط ایران