وکالت مدنی و نمایندگی


لطفا خرید خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیچ مبلغی را واریز نکنید.

گزارش آگهی
دسته بندی:

شهر:

زمان انتشار:

شماره موبایل:

موسسه سفیران معتمد کیهان

شماره ثبت : ۱۷۱۷
✔️ پذیرش وکالت مدنی و طرح دعاوی کارگری و کارفرمایی در اداره کار و دیوان عدالت اداری و پیگیری امورات تامین اجتماعی
✔️ انجام خدمات پشتیبانی اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و به تمامی ادارات _ بانکها _ نهادهای دولتی و خصوصی
✔️پیگیری وصول مطالبات و اخذ مجوزها و پروانه‌های اجرائی
شماره تماس : ۰۹۱۱۸۳۵۸۶۰۰
آدرس : رشت بلوار شهید انصاری روبروی مبل امیر